Proboszcz

Duszpasterze Patron Nabożeństwa Kaplica Plebania Kościół Kancelaria „Jezu ufam Tobie”, czyli zawiła historia cudownego obrazu Święty Archanioł Michał Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy Święty Wojciech Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła Modlitwa małżonków o dar potomstwa

O Parafii

Kancelaria

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie: 17.15 17.45

Msze Święte w Niedzielę: 8.30, 10.00, 12.00, 18.00

Msze Święte w dzień powszedni: 17.00, 18.00

Spowiedź Święta każdego dnia 15 minut przed Mszą Świętą.


NUMER KONTA PARAFIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY 12 - 100 SZCZYTNO UL. ŁOMŻYŃSKA 20

PARAFIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W SZCZYTNIE

28 8838 0005 2001 0000 1397 0001

Co powinieneś wiedzieć zanim przyjdziesz do kancelarii parafialnej?


    Soborowa Konstytucja o Kościele ukazuje ludzi jako dzieci jednego Ojca i przypomina o braterstwie i zasadzie powszechnej solidarności. Każdy prezbiter powinien być ojcem i bratem dla swoich wiernych. Władza i urzędy w Kościele są posługiwaniem, służbą Ludowi Bożemu i mają określone granice i sposoby postępowania. Realizacja posługi pasterzowania w parafii wymaga

od proboszcza i innych prezbiterów w niej pracujących zachowania pewnych zasad:

 

1. zasada dobra wspólnego

2. zasada jedności

3. zasada pomocniczości

4. zasada koordynacji wszelkich działań

     

     Dlatego w kancelarii parafialnej kapłan przyjmujący interesantów o tych zasadach powinien pamiętać i jako pasterz w miarę możliwości pomóc i zaspokoić oczekiwania wiernych którzy z różnymi sprawami przychodzą do swojego pasterza.

     Przychodząc do kancelarii parafialnej musimy pamiętać o pozdrowieniu chrześcijańskim a więc o słowach Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na które kapłan odpowie na wieki wieków Amen. Tak wielu naszych parafian przychodzi do urzędu kościelnego i wita się z w sposób pogański mówiąc Dzień Dobry , Dobry Wieczór .Zapominają ci ludzie gdzie przyszli i że jest najważniejsze aby pochwalić Boga bo się jest w miejscu świętym. Następną ważna zasadą w kancelarii parafialnej jest to aby dobrze wytłumaczyć w jakiej sprawie przychodzimy i co nas sprowadza. Wiele osób nie potrafi wytłumaczyć co chcą załatwić i kwitują to słowem że jakiś tam ksiądz zażądał świstek z adnotacją parafii w której się mieszka. Trzeba pamiętać o tym że wszelkie dokumenty wydawane w kościele są urzędowymi i mają pewną moc prawną tegoż kościoła do którego należymy a wszystko jest oparte na Kodeksie Prawa Kanonicznego który podaje konkretne wytyczne do każdej zaistniałej sytuacji.

Gdy przychodzimy do kancelarii parafialnej aby załatwić sprawy związane z ochrzczeniem dziecka należy pamiętać o następujących zasadach:

 

     Po pierwsze przynosimy ze sobą akt urodzenia dziecka na podstawie którego to ksiądz sporządzi w księdze chrztów akt chrztu.

Po drugie dziecko należy ochrzcić w ciągu trzech miesięcy od urodzenia a przyjść do kancelarii parafialnej aby załatwić formalności związane ze chrztem na tydzień przed planowanym terminem chrztu.

Po trzecie należy poznać i wybrać dobrych rodziców chrzestnych którzy będą pomagali rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Funkcję rodziców chrzestnych mogą spełniać takie osoby które są katolikami, przyjęły sakrament bierzmowania i Eucharystii, są wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej / osoby żyjące w związkach nie sakramentalnych, bez bierzmowania, nie praktykujące wiarę, żyjące bez spowiedzi i przyjmowania Jezusa Eucharystycznego w ciągu roku nie mogą sprawować funkcji rodziców chrzestnych/ Duszpasterz w którego parafii odbywa się chrzest żąda od rodziców chrzestnych zaświadczenia które oni mogą otrzymać od proboszcza swojej parafii zamieszkania że są praktykujący i wierzący i że funkcja która została im powierzona będzie spełniona w sposób odpowiedzialny i zgodnie z wymaganiami kościoła.

     Akt chrztu sporządzony w danej parafii nie jest nigdzie przenoszony nawet wtedy gdy ktoś zmienia miejsce zamieszkania. W tym akcie są odnotowywane sakramenty bierzmowania, małżeństwa i kapłaństwa. Gdy jest potrzebna metryka chrztu aby ją przedstawić przed I Komunią Świętą, bierzmowaniem czy też sakramentem małżeństwa należy udać się do parafii gdzie było się ochrzczonym i wyciągnąć ten dokument. Należy też poinformować w jakim celu ten dokument należy przedstawić. Bo inna będzie metryka chrztu do I Komunii Świętej i bierzmowania którą nazywamy skróconą metryka a inna do sakramentu małżeństwa która to metryka będzie z wszelkimi wpisami dokonanymi w akcie chrztu.

Gdy zachodzi konieczność udowodnienia chrztu bo nie można znaleźć aktu w której parafii był sporządzony, wystarczy oświadczenie jednego wiarygodnego świadka albo przysięga samego ochrzczonego gdy przyjmował chrzest jako dorosły. Każdy Proboszcz powinien w księdze chrztu dokładnie odnotować imię i nazwisko ochrzczonego, datę i miejsce urodzenia oraz chrztu oraz dokonać wzmianki o rodzicach , chrzestnych, świadkach i szafarzu tego sakramentu.

Chrzest jest ważny gdy udzieli się go w imię trzech osób Bożych Ojca , Syna i Ducha Św. wypowiadając imię i polewając główkę dziecka wodą. I na zakończenie tej kwestii pragnę poruszyć sprawę nadawania imion narodzonym dzieciom. Tak wielu dzisiaj rodziców chrześcijańskich nadaje swoim dzieciom imiona pogańskie i obce duchowi chrześcijańskiemu. Dlatego zdarza się że Ksiądz Proboszcz podczas spisywania aktu chrztu prosi rodziców którzy przyszli zgłosić chrzest aby do imienia pogańskiego dodali drugie imię które będzie związane z duchem chrześcijańskim. Chodzi o to aby dziecko miało patrona który będzie opiekował się tym dzieckiem i czuwał nad jego bezpieczeństwem. Kapłan czyni to w myśl kanonu 855 Kodeksu Prawa Kanonicznego i nie dziwmy się że jest zatroskany o tą sprawę bo jest pasterzem wszystkich ochrzczonych i pragnie ich dobra.


Ksiądz Andrzej Wysocki

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Parafia Rzymskokatolicka Krzyża Świętego w Szczytnie
    Szczytno
    ul. Kazimierza Jagiellończyka 1a
  • +48 793816566

Galeria zdjęć