Proboszcz

Chrzest Pokuta Eucharystia “ Sakrament namaszczenia chorych i kapłaństwo. Małżeństwo Kapłaństwo Warunki odpustu zupełnego Pokuta Pogrzeb chrześcijański Bierzmowanie

Sakramenty

Małżeństwo

 

Kolejnym sakramentem który rozważymy odnośnie formalności kancelaryjnych będzie małżeństwo. Zanim dojdzie do zawarcia tego sakramentalnego związku trzeba wypełnić wiele formalności zarówno kościelnych jak i państwowych. Od chwili podpisania konkordatu przez Stolicę Apostolską i naszą Ojczyznę Polskę to małżeństwo ma skutki kościele i państwowe. Młodzi ludzie którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni przyjść do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przez planowanym terminem zawarcia tego małżeństwa. Przynoszą ze sobą dokumenty które są nieodzowne aby to małżeństwo mogło być zawarte zgodnie z prawem zarówno kościelnym jak i państwowym. Pierwszym dokumentem jest metryka chrztu którą należy pobrać z kancelarii parafialnej tego kościoła w którym przyjęliśmy sakrament chrztu świętego. Taka metryka ma ważność tylko trzech miesięcy, jeśli posiadamy metrykę przedawnioną należy pobrać nową z zaznaczeniem iż jest ona wydawana do celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Drugim dokumentem jest dowód osobisty zaświadczający iż dana osoba jest pełnoletnia i może zawrzeć ślub. Trzecim dokumentem jest zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim. Takie zaświadczenie otrzymują te osoby który taki kurs odbyły z wynikiem pozytywnym. Kurs przedmałżeński jest to wyznaczony przez Stolicę Apostolską cykl katechez o życiu małżeńskim i rodzinnym który stanowi przygotowanie do podjęcia odpowiedzialnych zadań stawianych zarówno przez kościół jak i państwo do zrealizowania. Czwartym dokumentem jest potwierdzenie o tym że osoba zainteresowana jest bierzmowana. Adnotacja o bierzmowaniu powinna znajdować się w metryce chrztu, jeśli takiego zapisu nie ma należy udać się do parafii gdzie się było bierzmowanym i pobrać zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania.

Jeśli sakramentalny związek małżeński zawiera wdowiec albo wdowa należy pobrać w parafii tej gdzie odbył się pogrzeb odpis aktu śmierci i przedstawić go jako dowód że jest ktoś stanu wolnego. Posiadając takie dokumenty przychodzimy do kancelarii parafialnej tego kościoła w którym chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa. Uprawnioną parafią do udzielenia tego związku jest Parafia na terenie której mieszka albo panna młoda albo pan młody. Jeśli ma być to kościół inny powinniśmy otrzymać licencję od księdza proboszcza narzeczonej albo narzeczonego. Do kancelarii parafialnej przychodzą oboje narzeczeni aby rozpocząć procedurę związaną tym sakramentem poprzez sporządzenie protokółu tak zwanego badania kanonicznego. Badanie kanoniczne polega na spisaniu wszystkich danych personalnych i zadaniu kilkudziesięciu pytań stwierdzających czy nie ma przeszkód do zawarcia tego sakramentalnego związku małżeńskiego. Po sporządzeniu protokółu badania kanonicznego podpisują go osoby zainteresowana a więc narzeczeni i kapłan który ten protokół sporządził. Uzupełnieniem tego badania jest dokument zwany zapowiedziami który podaje do publicznej wiadomości czy dana osoba nie ma jakiś ukrytych zobowiązań wobec innych które to zobowiązania nie zostały ujawnione przy spisywaniu protokółu. Jeśli narzeczeni są wyznania katolickiego to otrzymują karteczki do odbycia dwóch spowiedzi jednej po zgłoszeniu się do kancelarii parafialnej drugiej bezpośrednio przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego. Ten dokument w dniu ślubu jest dołączony do protokółu badania kanonicznego. Obecnie zawierane małżeństwa nazywany konkordatowymi ponieważ kapłan jest zarówno szafarzem który udziela tego sakramentu jak i urzędnikiem państwowym który zawiadamia Urząd Stanu cywilnego o skutkach także cywilnych tego związku. Dlatego narzeczeni maja także obowiązek udać się do urzędu aby stąd otrzymać zaświadczenie stwierdzające iż nie zachodzą okoliczności które według prawa polskiego wyłączyłyby możliwość zawarcia tego małżeństwa. Po otrzymaniu takiego dokumentu narzeczeni przynoszą do kancelarii parafialnej gdzie kapłan wypełnia go a w dniu ślubu podpisują narzeczeni i świadkowie. W ciągu pięciu dniu  należy ten dokument przekazać do urzędu stanu cywilnego w gminie w której to okręgu zawarto to małżeństwo przed duchownym. Na podstawie tego dokumentu jest sporządzony akt małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

Po zawarciu tego związku małżeńskiego parafia w której odbył się ślub jest zobowiązana powiadomić te parafie gdzie narzeczeni byli ochrzczeni o zaistniałym fakcie. Natomiast kapłan miejsca chrztu narzeczonych powinien to odnotować w księdze chrztów, zapisując datę ślubu i osobę z która ten związek został zawarty. Bezpośrednio przed ślubem należy spotkać się z narzeczonymi i poinformować o zwyczajach panujących w parafii odnośnie ślubu i całej liturgii podczas której ten ślub będzie udzielany. Młodzi ludzie którzy zawierają ten związek jeśliby mieli jakieś wątpliwości i pytania powinni podzielić się nimi z swoim duszpasterzem i otrzymać jednoznaczną odpowiedź aby ten szczególny dzień dla nich wypadł jak najlepiej i zadowolił także wszystkich tych którzy na tej uroczystości byli i ją wspólnie przeżywali z młoda parą.

 

                                                                            Ks. Andrzej Wysocki.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Parafia Rzymskokatolicka Krzyża Świętego w Szczytnie
    Szczytno
    ul. Kazimierza Jagiellończyka 1a
  • +48 793816566

Galeria zdjęć