Proboszcz

Chrzest Pokuta Eucharystia “ Sakrament namaszczenia chorych i kapłaństwo. Małżeństwo Kapłaństwo Warunki odpustu zupełnego Pokuta Pogrzeb chrześcijański Bierzmowanie

Sakramenty

Warunki odpustu zupełnego

Warunki odpustu zupełnego

 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

 

Rozróżnia się odpust zupełny i cząstkowy.

 

Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

 

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

 

Co to jest? Grzech – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.

 

Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi.

Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie. Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym Miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumienia, żal za popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.

 

Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.

 Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.

Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby doświadczyć radości zbawienia.

 

 

*** Jak pomóc zmarłym?

 

1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.

2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.

3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.

4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek. Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne.

Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało.

„Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w świętych obcowanie stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

 

 *** Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 

1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).

2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.

3. Wypełnić trzy warunki: – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;– przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);– odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w intencjach wyznaczanych przez Ojca Świętego). Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

 

*** Odpusty zupełne możliwe do uzyskania każdego dnia:

 

1. Za adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Za samo tylko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy.

2. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątek) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.

Warunki: 1. Trzeba odmówić 5 dziesiątek bez przerwy;– do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych;

– przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według przyjętego zwyczaju.

3. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Bożej Anielskiej).

4. Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.

5. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.

6. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela zakonu.

7. Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli jest odpowiednio dysponowany i za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

 

*** Odpusty cząstkowe możliwe do uzyskania wielokrotnie każdego dnia.

 

Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:

 

1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, na przykład  „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.

2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.

3. Gdy wierny w intencji umartwiania się odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.

 

 Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z modlitw związanych z odpustem cząstkowym to:

„Anioł Pański” (lub „Regina Caeli” w okresie wielkanocnym);

Duszo Chrystusowa;

Wierzę w Boga;

Psalm 130 (Z głębokości);

Psalm 51 (Zmiłuj się…);

odmówienie Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych;

Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza);

modlitwa św. Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo);

Wieczny odpoczynek;

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia;

Pod Twoją obronę;

Magnificat;

odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do św. Józefa lub do Wszystkich Świętych);

pobożne uczynienie znaku Krzyża Świętego.

 

*** Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także dwa dodatkowe odpusty zupełne:

 

– uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żali jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;

 

– nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni: * w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)* w święto tytułu* w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunkuli”)* jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania
 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Parafia Rzymskokatolicka Krzyża Świętego w Szczytnie
    Szczytno
    ul. Kazimierza Jagiellończyka 1a
  • +48 793816566

Galeria zdjęć