Proboszcz

Koronka do Miłosierdzia Bożego Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Pierwszy Piątek Miesiąca - Najświętsze Serce Pana Jezusa Pierwsza Sobota Miesiąca - Niepokalane Serce NMP Nieustający Różaniec Nabożeństwo Majowe Nabożeństwo Czerwcowe Różaniec Wypominki Roraty Gorzkie Żale Droga Krzyżowa

Nabożeństwa

Różaniec

"Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą....
I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
cudowną w swej prostocie i w swej głębi...
Tak prosta modlitwa różańcowa
bije rytmem życia ludzkiego." Jan Paweł II

Nazwa "Żywy Różaniec" oznacza:

·         wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;

·         aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc "żywą" ich modlitwę.

"Żywy Różaniec" jest :

·         nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją, itd;

·         duchowym "napędem", który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży, itp.;

·         wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;

·         życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa

·         tworzą go żywe róże różańcowe.

Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia "swój" jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.

Skąd się wziął "Żywy Różaniec" ?

Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.

 

Różaniec

 

 

Jak powstał różaniec
Tajemnice różańcowe
Jak modlić się na różańcu?

Jak powstał różaniec

Święty Dominik gorąco miłował Boga i Matkę Boską. Kochał też wszystkich ludzi jak swoich braci. Dlatego nauczał, jak trzeba żyć, aby Panu Bogu dobrze służyć, a dzięki temu dostać się do nieba. Przemawiał tak ciekawie, że tłumy przychodziły, aby go posłuchać. Jaśniał świętością, jakby promienna gwiazda lśniła nad jego czołem. Pewnego razu św. Dominik przybył do kraju, gdzie heretycy szerzyli błędną naukę wiary i wielki ból ścisnął jego serce, bo wielu ludzi odstąpiło od Pana Jezusa i Matki Boskiej. Wtedy pomyślał, tyle dusz może zginąć na wieki, trzeba je ratować! Chodził więc nasz święty mówił kazania, tłumaczył wiarę katolicką, nawoływał do pokuty, ale serca ludzi były twarde jak kamień. Ani na chwilę nie tracąc ufności pokutował za grzeszników i modlił się za nich, najczęściej do Najświętszej Panienki. Pewnego razu modląc się w kościele przed wizerunkiem Matki Boskiej, św. Dominik prosił z całych sił Maryję, aby nauczyła go trafić do opornych i twardych serc grzeszników. Naraz w przejrzystym obłoku zstąpiła Matka Boska, trzymając na rękach Dzieciątko Boże. Święty Dominik z wielką czcią i miłością schylił się do Jej stóp. A Najświętsza Maryja Panna uśmiechając się słodko powierzyła mu tajemnicę swego serca:

 

ucz odmawiać różaniec święty. Ta modlitwa nawróci zbłąkanych i dużo dobrego uczyni na świecie. Niech odmawiają ją wszyscy, a sprawią Mi tym wiele radości, a w zamian Bóg ześle im wiele łask przez Moje ręce.

Kiedy znikło widzenie św. Dominik wstał po tej modlitwie uspokojony i więcej niż zwykle promienny. Zaczął nauczać o różańcu i zachęcać do jego odmawiania, a w krótkim czasie prawdziwa wiara zapanowała w całym kraju. Modlitwa różańcowa obudziła w sercach ludzkich miłość do Jezusa i Maryi.

 

Tajemnice Różańca


Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części - tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

I Część Radosna - odmawiana w poniedziałek i sobotę:

 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

II Część Świetlista (Światła) - odmawiana w czwartek:

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

III Część Bolesna - odmawiana we wtorek i piątek:

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Ukoronowanie koroną z cierni.
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 5. Śmierć na krzyżu.

IV Część Chwalebna - odmawiana w środę i niedzielę:

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Maryi.
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

 

 

 


Odmawianie tej modlitwy porównano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż (każde Zdrowaś Maryjo), dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem. Od początku jej istnienia, czyli od XII wieku, były trzy Części Różańca. Zmiany dokonał papież Jan Paweł II wprowadzając Część czwartą - Tajemnicę Światła, w opublikowanym 16 października 2002 r. (w 24 rocznicę swego pontyfikatu) Liście Apostolskim pod tytułem Rosarium Virginis Mariae.

Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917.Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Modląc się na różańcu należy próbować wyobrażać sobie wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, ale także zastanawiać się nad tym co, Bóg uczynił, co uczyniły osoby, o których mowa w tajemnicach, co mogły przeżywać, należy przyrównywać się do Jezusa, Maryi i innych.

Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.

Pamiętaj!
Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut...
To jedyne 25 minut z 1440 - które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

 

Aktualności

Kontakt

 • Parafia Rzymskokatolicka Krzyża Świętego w Szczytnie
  Szczytno
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 1a
 • +48 793816566

Galeria zdjęć