Proboszcz

Rachunek sumienia dla dzieci Spowiedź święta SZKOŁA BIBIJNA Obowiązki Kandydata do bierzmowania Jak ubrać się na Mszę świętą? Modlitwa do św. Michała Archanioła Kościół gromadzi się wokół ołtarza by sprawować liturgię. Numer konta bankowego – wpłaty na budowę kościoła Parafii Pierwsza Komunia POLSKA POD KRZYŻEM Światło dla Życia Jak przeżyć Wielki Tydzień DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM WSKAZANIA ODNOŚNIE WIZYTY KOLĘDOWEJ W ROKU 2022 NIEDZIELA - CHRZEST PAŃSKI DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA ODEZWA KSIĘDZA PROBOSZCZA W SPRAWIE KOLĘDY KARTA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA Informator do sakramentu Bierzmowania PIERWSZA KOMUNIA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI NIEDZIELA - CHRZEST PAŃSKI DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA III NIEDZIELA ZWYKŁA Tekstowa podstrona CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA SIÓDMY NIEDZIELA ZWYKŁA PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ROK 2023 PARAFIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO SZCZYTNO CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / LAETARE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU NIEDZIELA PALMOWA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ogłoszenia

Pierwsza Komunia

1.Powitanie Księdza Proboszcza

Czcigodny Księże Proboszczu !

Długo czekaliśmy na tę chwilę ,wiele godzin spędziliśmy nad katechizmem ,poznając prawdy

Boże i naukę Kościoła .

I oto nadszedł tak upragniony dzień ,nasze serca są gorące ,pełne miłości dla naszego Pana ,

który tak ukochał człowieka ,że zamieszkał z nami .Dziękujemy Ci ,Drogi kapłanie ,że razem

z nami przeżywasz te radosne chwile i prosimy o błogosławieństwo na drogę do ołtarza i rozpoczynającą

się dla nas wędrówkę z Panem Jezusem do niebieskiej Ojczyzny .

…………………………………………………………………………

2.Przy krzyżu .

Jezu ,Tyś zaprosił uczniów na wieczerzę swą

W tej wieczerzy dzieci także uczestniczyć chcą .

Wziąłeś chleb i wino w ręce ,przemieniłeś je

W Ciało swe wydane w męce i w Najświętszą Krew .

Dziś tę chwilę nam przybliżasz ponad wieków czas

I w Ofiarę swego Krzyża włączasz także nas .

Księże Drogi zaprowadź nas do Jezusa

A kiedy podają nam Go Twe kapłańskie ręce

Niech się z nami cieszy Twe ojcowskie serce .

 

 

 

3.Prośba o błogosławieństwo .

 

W dniu naszej Pierwszej Komunii Świętej ,gdy mamy przyjąć do serca Boga co złego już nie pamiętaj Ojcze kochany i Mamo droga .

Wznieście swe dłonie błogosławiące ,naznaczcie krzyżem swoje pociechy ,by serca nasze

były gorące i by odeszły od nas nasze grzechy .By odtąd z Bogiem już zjednoczone,

nigdy nie odstąpiły .Błogosławieństwem waszym wzmocnione w łasce na co dzień bez grzechów żyły .

………………………………………………………………………….

 

Błogosław nam Ojcze ,błogosław Matko ,dłońmi swoimi ,gdy dzisiaj Ciało Chrystusa mam przyjąć

wspólnie z braćmi i siostrami moimi .

 

Ojciec

Błogosławieństwo twego Ojca nich ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia .

 

……………………………………………………………………

 

Na święte chwile w radości czy udręce nich błogosławią nam rodziców ręce

Matka

Błogosławieństwo twej Matki niech idzie z tobą .Maryja ,nasza orędowniczka niech cię otoczy opieką ,

a Bóg niech zawsze błogosławi .W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

4.Dziecko prosi zgromadzonych o modlitwę .

 

Jak ziemia pragnie wody i słońca ,tak dusza moja pragnie boga ,Jego miłości bez końca .

Nadszedł ten upragniony dzień ,stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca .

W tej doniosłej chwili prosimy Ciebie ,Czcigodny Księże ,byś na ołtarzu razem z chlebem i winem

złożył nasze życie ,nasze rodziny ,nasze radości i smutki .Prosimy ,byś złożył i naszą przyszłość ,

nasze nieznane jutro i proś Dobrego Boga ,by zachował nas od wszelkich niebezpieczeństw i zła ,

które nas otacza .Również was kochani rodzice ,krewni i wszyscy obecni w kościele ,zapraszamy do

wspólnej modlitwy w naszej intencji ,byśmy dochowali wierności Bogu i w łasce Bożej wytrwali do końca życia .

 

5.Jeden z Ojców

 

Dialog rodziców / Ojca /  z Księdzem Proboszczem

 

 

 

Ojciec : Przewielebny Księże Proboszczu, prosimy ciebie o udzielenie Pierwszej Komunii Świętej

 

 

Ks. Proboszcz : Czy dzieci te są do tego przygotowane?

 

Ojciec: Tak jak przyrzekaliśmy na chrzcie świętym tych dzieci, wychowywaliśmy je w wierze katolickiej,

ucząc pacierza i dobrych obyczajów. Razem z nimi uczestniczymy we Mszy Świętej i słuchamy słowa Bożego.

Od czasu przedszkolnego uczestniczyły w katechizacji, poznawały naukę Chrystusa oraz przykazania Boże

i kościelne. Dzieci te odbyły pierwszą w życiu spowiedź świętą i są gotowe, by przyjąć zaproszenie

do Stołu Pańskiego .

 

Ks. Proboszcz :  Czy rozumiecie, że macie czuwać nad życiem eucharystycznym tych dzieci ?

 

Ojciec: Obiecujemy zachęcać nasze dzieci do częstej Komunii Świętej, być dla nich dobrym przykładem,

w sposób pełny uczestniczyć w Eucharystii.

 

Ks. Proboszcz: W imię Wszechmogącego Boga, który zna serca ludzi, niech te dzieci przystąpią do Stołu

Pańskiego, co będzie dopełnieniem dzieła, które nasz Pan rozpoczął w nich na chrzcie Świętym.

 

 

Modlitwa Wiernych

Ksiądz : Zanieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który gromadzi nas przy wspólnym stole i karmi

Chlebem na życie wieczne .

 

 

Ojciec 1. Módlmy się za nasze dzieci / aby wzrastały w wierze / u Boga i ludzi / Ciebie prosimy …................................................................

 

Matka 2. Módlmy się za nasze rodziny / za duszpasterzy / katechetów , wychowawców /

aby dobra współpraca między wszystkimi przyczyniła się / do chrześcijańskiego

wychowania naszych dzieci / Ciebie prosimy........

 

Siostra 3. Módlmy się za naszych rodziców/ rodzeństwo i chrzestnych/o zdrowie i dalszą opiekę Bożą /

 

 

Brat 4. Módlmy się za dzieci na całym świecie/ aby nie groził im głód i wojny / aby mogły poznać

i ukochać naszego Zbawiciela / Ciebie prosimy …...........................................................

 

Dziewczynka 5 . Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin / aby Dobry Bóg dał im życie wieczne

które obiecał na chrzcie świętym / Ciebie prosimy …..................................................................................

 

Chłopiec 6. Módlmy się za naszą parafię / aby łączyła nas zgoda/ życzliwość i miłość braterska /

Ciebie prosimy …........................................

 

Kapłan : Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i udziel nam stałości w wierze

i posłuszeństwie Tobie, naszemu najlepszemu Ojcu . Przez Chrystusa , Pana naszego .

 

Wszyscy odpowiadają : Amen

 

 

Procesja z darami

 

1.Dziecko niosące świecę .

Boże Twój Syn jest światłością świata .Przynosimy tę płonącą ŚWIECĘ  ,która Go oznacza .

Pomóż nam być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia .

…………………………………………………………………………

 

2.Dziecko niosące kwiaty

Boże , Ty stworzyłeś trawy i lilie polne .Przyjmij te  KWIATY  dla ozdoby ołtarza .

Pomóż nam zachować serca piękne i czyste .

‘…………………………………………………………………………

3.Dziecko niosące chleb

Boże z Twojej hojności ziemia rodzi chleb ,przemień go w Ciało swego Syna ,aby nas nakarmić .

…………………………………………………………………………

4.Dziecko niosące wino i wodę

Boże ,z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona .Przyjmij to wino i przemień je w Krew

swojego Syna ,aby ugasić nasze pragnienia .Jak woda łączy się z winem  ,tak nas połącz

na wieki z Jezusem Chrystusem .

 

Po Baranku Boży

 

Modlitwa dziecka

Nadeszła już ta cudowna chwila ,jesteś tu na ołtarzy ,Panie Jezu ,ten sam co w wieczerniku .

Popatrz na dzieci tu zgromadzone ,na naszych rodziców i wszystkich wiernych .   My Cię kochamy ,

my Cię pragniemy ,my na Ciebie czekamy .Przyjdź Panie Jezu ,Przyjdź najlepszy Gościu ,

Przyjdź Boże do naszych serc ,Przyjdź z pełnią łask ,przyjdź z Twą miłością .Wnieś w nasze

dusze to wszystko ,czego nam brakuje I uświęć  tatę ,mamę i każde dziecko .

…………………………………………………………………..

Podziękowanie Panu Jezusowi .

 

Maleńki Gościu mój biały Przyszedłeś do serca mego ,by mi się oddać cały .Tulę Cię mocno

do Niego. O Gościu tak ukochany ,I co dzień bardzo czekany Świat Cię ogarnąć nie może ,

Ty do mnie przychodzisz ,Boże .Stajesz się ,Jezu ,tak mały ,maleńki Gościu mój biały .

I wciąż chcę mówić na nowo ,To serca mego wyznanie ,To jedno płomienne słowo 

Kocham Cię ,Jezu ,mój Panie .By usta moje szeptały ,Maleńki Gościu mój biały .

Otwieram Ci całą duszę i ufam ,żem  nie zuchwały  ,Gdy wciąż powtarzać Ci muszę Maleńki Gościu mój biały .

……………………………………………………………..

 

Podziękowanie kapłanom

 

Już Jezus przyszedł ,szczęście ogromne Wziął moje serce ,jak dobry Brat O tego nigdy już nie zapomnę

,Pójdę z mym Bogiem w piękniejszy świat .Dzisiaj Twe dzieci ,o Księże Drogi ,Chcą Ci wyrazić miłość i cześć .

Bo dzień dzisiejszy dla nas tak drogi Chcemy go zawsze przez życie nieść .Dzięki Ci za to ,Drogi nasz Księże ,

Będziemy do nieba nieść błagania ,Abyś obfitą nagrodę miał .

 

……………………………………………………………………………

Podziękowanie rodzicom

 

Gdy tak w skupieniu modliłam się cicho ,Zbliżył się kapłan ze złotym kielichem .Boga żywego na ustach

mi złożył Serca dla Jezusa na zawsze otworzył .Dziękuję Ci Mamo ,dziękuję Ci Tato Pewnie mnie spytacie :

me dziecko ,za co ?Za świętą wiarę mi wlaną ,rodzice kochani ,Za miłość Waszą ,trud i wychowanie .

Dziękuję ,że dzisiaj jestem tak blisko Jezusa ,Że nad śnieg wybielona jest moja dusza .Kocham Jezusa

i w Niego wierzę Serduszko już moje do Niego należy .

………………………………………………………………………….

 

Jezus na zawsze  mieszka już z nami Będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami .Mamo !Jezus niejedną troskę

i ból Ci osłodzi ,A Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodzi .Tato ! Czy jesteś w kopalni , w biurze ,

w warsztacie ,Miej wiarę – że dziecko twe w codziennej modlitwie pamięta o Tobie .

Jezus nas obdarzył łaskami obficie ,Byśmy szczęśliwie szli przez ziemskie życie .

 

Podziękowanie Pani Katechetce

 

Dziś gdy Jezus po raz pierwszy przyszedł do mnie w białym chlebie ,To do modlitw mych najszczerszych

też włączyłem Kochana Pani Ciebie .I prosiłem z całej duszy by Cię Jezus miał w swej pieczy ,

Przeciwności twe pokruszył ,przyszłość szczęśliwą zabezpieczył .Za Twą pracę i naukę ,za wysiłki

i zmagania ,dziś ci składam od nas wszystkich gorące podziękowanie .

Szczęść Boże !

 

Dziękczynienie przed rozesłaniem

 

W moim sercu jest Bóg Żywy ,przyszedł w białym chlebie ,

A ja Panu Jezusowi ,dałam za to siebie .Będę żyła ,będę rosła ,kwitła jak stokrotka Blisko przy

Jezusa Sercu i w promieniach słonka .Dzieci proszą dziś o łaski ,Dla Taty i Mamy .W Imię Twoje Jezu Chryste

– wszystko otrzymamy .I dla chorych i dla zdrowych ,dla siostry i brata Dla Parafii i Ojczyzny ,

dla całego świata .Aby ogień Twej miłości ,w nas się co dzień palił ,Byśmy w wierze świętej

do śmierci wytrwali Duszpasterzy tej Parafii niech nam Bóg zachowa ,Niech im błogosławi w pracy

i w posłudze słowa .

 

...........................................................................................................................................

 

 

.....................................................................................................................................

Dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo mówiąc :

 

MAMUSIU   I  TATUSIU!

WASZE   RĘCE   NAS    BAWIŁY ,

I   DO   SERCA   NAS   TULIŁY.

PROSIMY,

BY    W   TEN  DZIEŃ   ŚWIĘTY    NAS   POBŁOGOSŁAWIŁY.

 

Przed przyjęciem Pana Jezusa do serca przez dzieci. Wszyscy mówią.

 

WRESZCIE  NADCHODZI  TA  CHWILA   WSPANIAŁA

GDY   W   SWOIM   SERCU   POWITAM   PANA .

PRZYJDŹ  DO   MNIE,  JEZU,  NAJŚWIĘTSZY   PANIE,

SERCE  ODDAJĘ   CI   NA   MIESZKANIE.

............................................................................................................................

 

I Komunia Święta – 2 czerwca 2019 r. Godzina 11.30

 

1.Powitanie Księdza Proboszcza – Smulska Hanna

 

2.Przy Krzyżu – Stawiarz Katarzyna

 

3.Prośba o błogosławieństwo – Chaber Igor

 

4.Matka i córka Państwo Rzepczyńscy Karolina / CÓRKA Lena /

5.Ojciec i syn – Państwo Szydlik Rafał / SYN Filip /

 

..........................................................….................................................................

 

7.Prośba ojca o udzielenie komunii – Pan Nysztal Łukasz

 

8.Czytania I – Pan Krasula Krzysztof

II – Pani Stawiarz Monika

9.Modlitwa wiernych 1.Ojciec Pan Smulski Marcin

2.Matka Pani Nysztal Izabela

 

 

10.Procesja z darami

Świeca – Chłopiec - Samsel Bartosz

Kwiaty – Dziewczynka – Enerlich Gabriela

Chleb – Chłopiec – Deptuła Antoni

Wino i woda – Dziewczynka – Staszewska Hanna

 

11.Po Baranku Boży – Rybińska Sara

 

12. Podziękowanie Panu Jezusowi – Nysztal Maja

13.Podziękowanie Ks. Proboszczowi – Banaszak Karolina

 

15. Podziękowanie Ks. Wikariuszowi – Gut Dominika

 

16.Podziękowanie rodzicom – Chłopiec – Krasula Maciej

Chłopiec - Krawczyk Mateusz

17.Podziękowanie Pani Katechetce – Chłopiec - Zdancewicz Aleksander

 

18. Przed błogosławieństwem – Szablak Kacper 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Parafia Rzymskokatolicka Krzyża Świętego w Szczytnie
    Szczytno
    ul. Kazimierza Jagiellończyka 1a
  • +48 793816566

Galeria zdjęć